Lombok … maagdelijk witte stranden, warmwaterbronnen, adembenemende watervallen, vredige lagunes, uitgestrekte regenwouden, … Maar voor hoelang nog? De ontdekking door het groottoerisme van dit stukje paradijs op aarde brengt ook de consumptiemaatschappij met zich mee. Gevolg: prijzen stijgen, het gemotoriseerd verkeer wordt drukker, de afvalberg groeit.

Wie zijn wij?

Milieuvriendelijk afvalbeheer behoeft niet veel geld … alleen opvoeding, begeleiding en wat inspanning, zegt Els (Houttave). Ik hou van de mensen van Lombok en ik voel dat ik hier een verschil kan maken. De mensen zijn geïnteresseerd en nieuwsgierig; ze zijn niet dom, ze hebben alleen een tekort aan educatie. - The Lombok Guide.

Grenzeloos Milieu is een non-profit vereniging ten voordele van het grenzeloze (!) milieu én de arme bevolking in Indonesië via begeleiding van afvalbeheer en geboortebeperking. Deze feitelijke vereniging werd op 15 september 2011 door Els Houttave & Elske Vervaet opgericht en draait volledig op onbezoldigde medewerkers. Vaste actieve medewerkers zijn Roy Lievens, Myriam Lamaire en Ramses Deforce. Ze verwelkomen iedereen die zich geroepen voelt!

Wat doen wij ?

In de praktijk is Els Houttave, compostmeester in België sedert vele jaren, al heel lang bezig met dit project. Zij gaat zes maanden per jaar naar Lombok, meestal tussen september en maart. Ze kent de taal en de plaatselijke gewoontes zeer goed daar ze zelf een aantal jaren in het naburige Maleisië gewoond heeft. Toch vergde het jaren om, als blanke én als vrouw, tot de gedachtewereld van deze arme mensen door te dringen en de diepgewortelde denkpatronen te doorbreken. De keuze viel op het armere Lombok omdat het onderontwikkeld is (mensen, infrastructuur). Gezien de overbevolking in Bali is het toerisme zich de laatste jaren zich meer en meer beginnen te richten op het eiland Lombok.

De doelstelling van Grenzeloos Milieu is de ecologische voetafdruk verlagen én de levenskwaliteit verhogen. Dit betekent vooral de (jong)volwassenen en kinderen bewust maken van het feit dat de toegenomen C02 uitstoot door verbranding van afval en verhoogde uitlaatgassen (brommers, generators elektriciteit, steenkoolcentrales) vervuilend zijn. Dat afval dumpen hun leven, dat van hun kinderen én hun loslopende hoevedieren (kippen, koeien, geiten) in gevaar brengt (cfr foto). Maar het meeste werk gaat naar het hen effectief begeleiden in het beheren van afval (preventie, sortering en recyclage). En last but not least worden de vrouwen en meisjes gesensibiliseerd om bewust met nieuw leven om te gaan (geboortebeperking omwille van hun levenskwaliteit én de overbevolking omdat er te weinig beschikbare landbouwgrond is).


Wat zijn onze projecten?

Concrete projecten zijn onder andere:

 • Mensen worden voorgelicht over de algemene werking van de natuur, de invloed van hun eigen activiteiten (broeikasgassen, vervuiling, ...) en hoe ze hun eigen (kleine) ecologische voetafdruk kunnen verminderen. Sexuele voorlichting komt ook aan bod.
 • Er werden al i.s.m. met de dorpsmensen compostbakken in bamboe en afrasteringen voor kippen gemaakt. (cfr foto).
 • Jonge mensen en kinderen in het dorpje van Medana Bay werden getraind tot compostmeester. Er werd getoond hoe het regen-, rivier, put- en afvalwater dmv koken, pasteuriseren, filteren kan gerecupereerd worden. Er werden al recyclage-afvalbakken volgens soort met een herkenbaar kleur geplaatst (cfr foto).
 • De mensen worden aangespoord om naar de markt te gaan met herbruikbare boodschappentassen. Ze worden aangezet om tempeh te kopen die verpakt is in bladeren i.p.v. in plastiek. Zo leren ze stap voor stap hoe ze afval kunnen voorkomen.
 • In het Puncak hotel werden plastieken waterflessen vervangen door een glazen waterkan en de boter- en honingvlootjes door schaaltjes. De staf van het Holiday Inn resort in Mangsit werd getoond hoe hun afval efficiënter te beheren 
 • Kindernamiddag: aangezien de kinderen op zondag niet op school zijn of ook niet bij een of andere  buitenschoolse activiteit terecht kunnen , organiseren we, wanneer er vrijwilligers ter plaatste zijn,  in ons centrum iedere zondag een kindernamiddag, vanaf 13u, voor een drietal uren. Er worden o.a. volgende zaken aangeleerd: hand- en tandhygiëne, zang en dans, ademhalingsoefeningen, boetseren, creatief zijn met afval. Ook worden er soms educatieve filmpjes in het Engels of het Indonesisch getoond. De bedoeling is niet alleen de kinderen iets bij te brengen, vooral ivm milieu, maar ook vooral hen vertrouwd te raken met ons centrum.  

Projecten in ontwikkeling:

 • Cursussen worden geschreven in het Indonesisch. Thema's zijn ecologie, natuurkunde, ...
 • Solar Workshops die de mensen leren de zon te gebruiken als energiebron om te koken en te koelen (bvb. solar panel cookers en solar box cookers). Cfr foto
 • Family Life Straw filters die vervuild water zuiveren tot drinkwater d.m.v. membranen en een weinig chloor. Ze zijn geschikt om 18.000lt te filteren, genoeg om een gemiddeld gezin voor 3 jaar van drinkwater te voorzien. Deze filters reduceren de CO2- uitstoot (er moet geen vuur meer gemaakt worden om water te koken, er moet geen gekocht water meer getransporteerd worden). Ze zorgen ook voor een vermindering van inname van geneesmiddelen tegen o.a. diarree en worminfecties. http://www.vestergaard-frandsen.com/lifestraw/lifestraw-family
 • Correct omgaan met dieren, euthanasie, castratie, sterilisatie...: veearts Mohamed Irfan Sabri is de enige van de 3 dierenartsen op Lombok die een licentie hebben en de enige die vrijwilligerswerk doet. Hij steriliseert en castreert straatdieren en huisdieren van arme mensen; dieren1we betalen een klein vast bedrag per maand aan hem, alleen om de onkosten te vergoeden m.a.w. een loon krijgt hij niet; de bedoeling is dat hij studenten meebrengt om praktijkgericht te werken en om hen aan te sporen vrijwilligerswerk te doen. Hij werd in contact gebracht met Indriatno, de docent van woudbeheer, en hij zal dan ook de verzorging van de geiten op zich nemen. (zie Melkgeiten voor Bukit Lolat)

 • We hebben ook een adoptieprogramma voor straathonden/puppies.Non-timber forest products: 

Domesticeren van wilde bijen met oog op het oogsten van honing als alternatief inkomen voor houtkap. Dit project wordt geleid door Indriadno en ondersteund door Grenzeloos Milieu. Van de gelegenheid wordt meteen gebruik gemaakt om onderzoek door universiteitsstudenten te laten voeren.

Honing alleen is niet genoeg om de lokale bewoners van het woud een degelijk inkomen te verschaffen. Dus bieden we nog meer alternatieven. Men leert hen duurzaam, biologisch telen van onder andere geelwortel, gember, koffie, cacao, kruidnagel en palmsap. Onze methode is arbeidsintensief maar de kwaliteit van de eindproducten is buitengewoon hoog.


Melkgeiten voor Bukit Lolat

We werken mee aan een project opgestart in 2011 door Idriatno, een docent woudbeheer van de universiteit van Mataram, nl. het domesticeren van wilde bijen en het houden van melkgeiten in ruil voor het afschaffen van de houtkap in Bukit Lolat, een arm, moeilijk bereikbaar en elektriciteitsloos dorp op de heuvels rond Mataram. Het is duidelijk dat de honing alleen hun inkomen van de houtkap niet zal vervangen en we zouden melkgeiten houden en er geitenkaas voor de toeristische markt van maken. In een eerste fase willen we leveren aan de hotels, in 2e  fase een ecoroute uitbouwen naar Bukit Lolat, waar je nu met moeite met de bromfiets naartoe kan. Onze concrete inbreng is het aanleren om die route proper te houden, het leren maken van kaas, het leren produceren van biogas (met de uitwerpselen van de melkgeiten), een koelingssysteem op touw zetten op basis van zonneënergie. Dit project vraagt veel geduld maar ook veel opstartgeld want een Indonesische melkgeit van 5 maanden kost in Indonesië ongeveer 280 €euro en heeft maximum 3l melk per dag, terwijl de officiële minimumwedde ongeveer €45 euro bedraagt (maar er zijn mensen die werken voor €25 euro per maand, 6 dagen per week).Ter vergelijking: In België kost een volwassen melkgeit amper € 150 en geeft 5 a 7l melk per dag. De minimumwedde in België ligt boven de €1000 voor 5 werkdagen per week en betaald verlof.

Wij geven niets gratis maar zouden 10 melkgeiten aankopen en de prijs van Indonesische vleesgeiten willen vorderen (€35/st). 

Wij hebben uw steun nodig..

 kambingetawa245 etawabetina245

Toekomstige projecten:

 1. Compostwc: ongekend is onbemind .Het tropische klimaat is zodanig vochtig dat de klassieke toiletten een broedhaard voor bacteriën en microben zijn. De amoniak produceert er zich heel gemakkelijk en dit zorgt voor geurhinder en is niet hygiënisch. In het droogseizoen is er vaak geen water en moeten de mensen ver gaan om aan water te geraken. De compostwc is hier de oplossing, waarbij water om door te spoelen vervangen wordt door houtschavelingen, droge takjes, bladeren. Naast dit toilet moet er echter water voorzien blijven want de Indonesiërs hebben de gewoonte hun achterwerk af te wassen (in plaats van wc-papier te gebruiken, wat op zich milieuvriendelijker is). Bedoeling is een paar toiletten gratis te bouwen, momenteel staat er maar één maar we hebben er meer nodig, indien we ze niet gratis ter beschikking stellen zullen de mensen ze zeker niet gebruiken, dus zoeken we hiervoor sponsors.
 2. Glazen flessen als bouwmateriaal. Er is geen ophaling voorzien voor de recyclage van glazen flessen dus deze komen in de natuur terecht. Onlangs is er een probleem geweest met ethanol waarbij een paar toeristen vergiftigd werden. De lokale bevolking maakt zelf alcohol maar die is gevaarlijk. Er zijn hotels die hun glazen flessen kapot maken zodat ze niet kunnen gebruikt worden voor de arak. De glazen scherven komen ofwel in de zee ofwel in de grond terecht. We willen deze flessen als bouwmateriaal gebruiken (muren zonder cement) of in de grond steken om het water weg te leiden naar een bepaalde plaats. We zoeken nog meer opties voor het hergebruik van glazen flessen. Alle ideeën zijn welkom!


Wat kan jij doen?

 1. Zelf zo milieuvriendelijk mogelijk leven.
 2. Vrijwilligerswerk op onze infostand op Belgische festivals, in ons centrum in Lombok (Engelse les, allerhande workshops rond milieu, opvang verwaarloosde dieren, ...

  Concreet voorbeeld vrijwilligerswerking:
  project kabouterland (Wim Geeraerts en Anita Spans-februari 2013). Problematiek: de kinderen gooien hun afval overal rond omdat ze dat zien van hun ouders die zelfs vuurtjes stoken om alles op te ruimen, ze beseffen niet hoe toxisch deze vuurtjes zijn en hoe milieubelastend het gedumpte afval is. Op de lagere school In Batulayar werden 2 toneelstukjes i.s.m. de kinderen opgevoerd: 1. het overal rondslingerende afval sorteren (cfr mandjes en posters in een bepaalde kleur), dit wordt speels gebracht door o.a. het sorteren door de kinderen van het afval voor ‘hun’ huisjes (getekend op het bord); 2. Slim en gezond aankopen met zo weinig mogelijk afval, aanleren hand- en tandhygiëne.

 3. Doe een gift:

Fiskaal aftrekbaar
IBAN: BE48 5230 8027 2427
BIC TRIOBEBB
met mededeling Gift aan LzG, Grenzeloos Milieu

Niet fiskaal aftrekbaar: Grenzeloos Milieu
IBAN: 30 97 30 5555 9311
BIC ARSPBE22

Contacteer ons of word lid

wasteland


Interessante links

Story Off Stuff (SOS)

www.klimaatcoalitie.be;

GROSA (de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking Asse;
http://www.noordzuidkaart.be/contact/gemeente/detail/asse,1730

Low Impact Man – Steven Vromman, We hebben maar één planeet – Steven Vromman & Ilona Plichart;
http://lowimpactman.wordpress.com/

VLACO filmpje over Indonesië (you tube) – VLACO = Vlaamse compostmeesters
http://www.youtube.com/watch?v=7oMWl4mu1PA

Greanpeace over palmolie
http://youtu.be/7MzzzY8wwVM

Duta Palma's filthy palm oil
http://youtu.be/5-jqRVOwBJQ

101 East: The price of palm oil
http://youtu.be/A01iDTNQ2rs

Plastic Paradise Movie
https://www.youtube.com/watch?v=jNKQXP9krjQ

Raising pollution awareness
https://youtu.be/ELT3UIrZyHo

Met dank aan


aiflogo

logolzg
creolalogo

haviland-logo-2015
4depijlerlogo   risdilbeek 


 
 
  Site Map